معنی اسم حمدالله

نام حمدالله به چه معناست؟

حمدالله : (عربي) 1- حمد و ستايش خداوند؛ 2- (اَعلام) حمدالله مستوفی: [قرن 8 هجری] شاعر، مورخ و دایرةالمعارف نویس ایرانی، از مردم قزوین، مؤلف دایرةالمعارف فارسی، نُزهَتُ القُلوب، تاریخ گزیده و ظفرنامه، که تاریخ منظوم بعد از اسلام به سبک شاهنامه است.

حمد :  (عربي) 1- شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس؛ 2- الحمد، سوره  ی اول از قرآن کریم دارای هفت آیه، فاتحة الکتاب.اسم حمدالله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار حمدالله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام حمدالله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن حمدالله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به حمدالله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به حمدالله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با حمدالله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن حمدالله

نام های دخترانه بر وزن حمدالله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید