معنی اسم جمشید

نام جمشید به چه معناست؟

جمشيد :    1- به معناي جم درخشان يا جم شاه؛ 2- (اَعلام) آخرین شاه پيشدادي در داستانهای ملی ایران، ملقب به جَم، که 650 سال پادشاهی کرد و در سیصد سال نخست آن هیچ بیماری و مرگ نبود. سپس او گمراه و ستمکار شد و مردم به یاری ضحاک بر او شوریدند. او از ایران گریخت و مردم پس از صد سال او را در نزدیکی دریای چین یافتند و با اره دو نیم کردند.


اسم جمشید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جمشید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جمشید چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جمشید تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید