معنی اسم جمشید

نام جمشید به چه معناست؟

جمشيد :    1- به معناي جم درخشان يا جم شاه؛ 2- (اَعلام) آخرین شاه پيشدادي در داستانهای ملی ایران، ملقب به جَم، که 650 سال پادشاهی کرد و در سیصد سال نخست آن هیچ بیماری و مرگ نبود. سپس او گمراه و ستمکار شد و مردم به یاری ضحاک بر او شوریدند. او از ایران گریخت و مردم پس از صد سال او را در نزدیکی دریای چین یافتند و با اره دو نیم کردند.اسم جمشید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جمشید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جمشید چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جمشید از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جمشید تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جمشید بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جمشید به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جمشید

نام های دخترانه بر وزن جمشید به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید