معنی اسم تورج

نام تورج به چه معناست؟

تورج : (پهلوي) (اَعلام) نام پسر بزرگ فريدون؛ همان تور كه توران منسوب به اوست، چنانكه ايران منسوب به ايرج است.اسم تورج

  • به نظر شما چه اسمی در کنار تورج ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام تورج چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن تورج از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به تورج تغییر میدهید؟

اسم پسر که به تورج بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با تورج به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن تورج

نام های دخترانه بر وزن تورج به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید