معنی اسم بهامین

نام بهامین به چه معناست؟

بَهامين : فصل بهار، بهار.


اسم های مشابه با بهامین

بَها : 1- قيمت، ارزش؛ 2- (در عربي) درخشندگي و روشني؛ 3- (به مجاز) فر و شكوه؛ 4- (اَعلام) بهاء زُهَیر، ابوالفضل ابن محمّد ابن علی مُهَلَّبی اَزدی (معروف به بهاء زهیر)، شاعر عرب در عصر ایّوبیان، [قرن 6 و7 هجری].

بَهاءالدين : (عربي) 1- آن كه به آئين و دين خود ارزش دهد؛ 2- (اَعلام) 1) شيخ محمّد ابن حسين عاملي (منسوب به جبل عامل) معروف به شيخ بهائي، دانشمند بنام عهد شاه عباس صفوي؛ 2) بهاءالدین سلطان ولد عارف و شاعر [قرن 7 هجری]، فرزند جلال‌الدّین محمّد مولوی.اسم بهامین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهامین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهامین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهامین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهامین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهامین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهامین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهامین

نام های دخترانه بر وزن بهامین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید