معنی اسم بامداد

نام بامداد به چه معناست؟

بامداد :  (در پهلوی، bāmdāt) 1- مدت زماني از هنگام روشن شدن هوا تا طلوع آفتاب و يك يا دو ساعت بعد از آن، صبح، صبا؛ 2- (اَعلام) 1) اسم پدر مزدك؛ 2) بامداد [محمّدعلی بامداد] از آزادی خواهان و مشروطه خواهان وطن پرست که در تهران روزنامه بامداد روشن را انتشار داد.اسم بامداد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بامداد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بامداد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بامداد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بامداد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بامداد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بامداد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بامداد

نام های دخترانه بر وزن بامداد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید