معنی اسم ادریس

نام ادریس به چه معناست؟

اِدريس : (عربي) (اَعلام) نام يكي از پيامبران كه در قرآن كريم نيز دو بار ذكرش آمده و او را با خَنوع و هِرمِس یکی می‌دانند،. [از اين جهت او را ادريس مي‌گفتند كه بسيار درس مي‌گفته و بيش از هر چيز به درس دادن اشتغال داشته، در تورات ادريس همان «اخنوخ»و «خنوخ» است].اسم ادریس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ادریس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ادریس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ادریس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ادریس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ادریس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ادریس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ادریس

نام های دخترانه بر وزن ادریس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید