معنی اسم احسان

نام احسان به چه معناست؟

اِحسان : (عربي) 1- خوبي، نيكي، نيكويي؛ 2- (به مجاز) بخشش، انعام، نيكويي كردن؛ 3- (در تصوف) نيكي كردن در مقابل بدي ديگران.


اسم احسان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار احسان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام احسان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به احسان تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید