معنی اسم اسامه

نام اسامه به چه معناست؟

اُسامه : (عربي) 1- (اَعلام) نام چند تن از صحابيان پیامبر اسلام(ص) از جمله اسامه‌ ابن‌ زيد؛ 2- اُسامه اسم خاص است براي شير؛ به تعبيري اين واژه به معني شير بيشه، اسد؛ 3- (به مجاز) دلير و شجاع مي‌باشد.اسم اسامه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسامه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسامه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اسامه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسامه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اسامه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اسامه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اسامه

نام های دخترانه بر وزن اسامه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید