معنی اسم افشین

نام افشین به چه معناست؟

اَفشين : (اَعلام) 1) خِیذرابن کاووس [226 هجری] آخرین امیر اشروسنه، که این مقام را به خاطر خیانت به پدر و آیین خود و راهنمایی خلیفه‌ي عباسی به فتح سرزمین مادری خویش به دست آورد. بعدها در مقام سردار خلیفه، بابک خرم دین را فریفت و دستگیر کرد. با این همه، سرانجام به توطئه بر ضد معتصم متهم و به فرمان او کشته شد؛ 2) لقب پادشاهان اِسروشنه.اسم افشین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار افشین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام افشین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن افشین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به افشین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به افشین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با افشین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن افشین

نام های دخترانه بر وزن افشین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید