معنی اسم ارشک

نام ارشک به چه معناست؟

اَرَشك : (اَعلام) 1) شاه سلسله‌ي هخامنشی [338-336 پیش از میلاد] پسر و جانشین اردشیر سوم؛ 2) (= اشک اول) [حدود 248 پیش از میلاد]، سرسلسله و مؤسس خاندان اشكاني كه بعد‌ها آن (اشك) عنوان هر يك از پادشاهان اشكاني قلمداد شد.اسم ارشک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارشک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارشک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارشک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارشک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارشک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارشک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارشک

نام های دخترانه بر وزن ارشک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید