معنی اسم ارکان

نام ارکان به چه معناست؟

اَركان : (عربي) 1- ركن‌ها، مبناها، پايه‌ها؛ 2- (به مجاز) بزرگان، اعيان، كارگزاران و كارگردانان حكومت.اسم ارکان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارکان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارکان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ارکان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارکان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ارکان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ارکان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ارکان

نام های دخترانه بر وزن ارکان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید