معنی اسم ارشان

نام ارشان به چه معناست؟

اَرشان : 1- دلير، دلاور، درست؛ 2- (اَعلام) 1) نام پسر اردشير دوم؛ 2) نام پسر ارته باز كه يونانيان وي را «آرسنيس» نوشته اند.


اسم ارشان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ارشان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ارشان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ارشان تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید