معنی اسم ايرج

نام ايرج به چه معناست؟

ايرج : 1- ياري دهنده‌ي آريايي‌ها؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاهزاده‌ي ایرانی، پسر کوچک فریدون که پدرش پادشاهی ایران را به او داد. برادرانش سلم و تور بر او حسد بردند و او را کشتند پسرش منوچهر انتقام خون پدر را گرفت؛ 2) ایرج میرزا [1252-1304 شمسی] شاعر ایرانی از شاهزادگان قاجار، ملقب به جلال الممالک، از پیشگامان تحول در شعر فارسی که شعر را به زبان رایج نزدیک کرد. نخستین شاعر ایرانیِ سراینده‌ي شعرِ کودک.اسم ايرج

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ايرج ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ايرج چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ايرج از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ايرج تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ايرج بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ايرج به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ايرج

نام های دخترانه بر وزن ايرج به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید