اوژن : (در قديم) اوژندن، افكندن؛ اوژننده، افكننده، اندازنده.


اسم اوژن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اوژن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اوژن چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اوژن تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید