معنی اسم اويس

نام اويس به چه معناست؟

اويس : (اَعلام) 1) نام يكي از عارفان و پارسايان و تابعين صدر اسلام، مشهور به اويس قرني [قرن اول هجری] که حدیث نبویِ «انّی اَشَم رائحة الرحمن من جانب الیمن» [من رایحه و عطر خداوند را از جانب یمن حس می‌کنم] راجع به اوست؛ 2) نام دو تن از شاهان جلایری از سلسله‌ي جلایریان در قرن 8 و9 هجری.اسم اويس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اويس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اويس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اويس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اويس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اويس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اويس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اويس

نام های دخترانه بر وزن اويس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید