معنی اسم اورنگ

نام اورنگ به چه معناست؟

اورنگ : 1- (در قديم) تخت و سرير (پادشاهي)؛ 2- (به مجاز) فر، شأن، شكوه.اسم اورنگ

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اورنگ ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اورنگ چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اورنگ از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اورنگ تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اورنگ بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اورنگ به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اورنگ

نام های دخترانه بر وزن اورنگ به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید