معنی اسم اهورا

نام اهورا به چه معناست؟

اهورا :  (اوستايي) (در اديان) به لغت اوستا وجود مطلق و هستي بخش اهورا مزدا هستي بخش بي‌همتا و خالق عالم را گويند، اهورامزدا.اسم اهورا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اهورا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اهورا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اهورا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اهورا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اهورا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اهورا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اهورا

نام های دخترانه بر وزن اهورا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید