معنی اسم امين

نام امين به چه معناست؟

امین : (عربی) 1- امانتدار، زنهاردار؛ 2- طرف اعتماد، معتمد؛ 3-(اَعلام) 1) از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ 2) ‌لقب جبرئیل؛ 3) لقب ابو عبدالله محمّد: ششمین خلیفه‌ی عباسی [193-198 قمری] که برادرش مأمون به تحریک ایرانیان بر او شورید و او به دست طاهر سردار ایرانی کشته شد.


اسامی ترکیبی با نام امین

امین‌الدین : (عربی) 1- آن که در دین امانت نگاه دارد؛ 2- هر کسی که دین خدا را چنان که هست به مردم بیاموزد؛ 3- (در تصوف) ولی کامل و مرشد راهدان.

امین‌الله : (عربی) مورد اعتماد خدا.

امین‌حسین : (عربی) 1- از نام‌های مركب، امین و حسین؛ 2- خوب و نیکو، درستکار و امانتدار، حسین درستکار و امانتدار.

امین‌رضا : (عربی) 1- راضی و خشنود، درستکار و امانتدار؛ 2- رضای درستكار و امانتدار.

امین‌علی : (عربی) 1- بلند قدر و بزرگ و شریف، درستكار و امانتدار؛ 2- عليِ درستكار و امانتدار.

امین‌محمّد : (عربی) 1- محمد درستكار و مورد اطمینان؛ 2- امین ستودنی و تحسین شده؛ 3- شخص ستوده و مورد اطمینان.

امین‌مهدی : (عربی) شخصی كه درستكار و هدایت شده است.


اسم امين

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امين ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امين چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امين تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید