معنی اسم امين

نام امين به چه معناست؟

امین : (عربی) 1- امانتدار، زنهاردار؛ 2- طرف اعتماد، معتمد؛ 3-(اَعلام) 1) از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ 2) ‌لقب جبرئیل؛ 3) لقب ابو عبدالله محمّد: ششمین خلیفه‌ی عباسی [193-198 قمری] که برادرش مأمون به تحریک ایرانیان بر او شورید و او به دست طاهر سردار ایرانی کشته شد.


اسامی ترکیبی با نام امین

امین‌الدین : (عربی) 1- آن که در دین امانت نگاه دارد؛ 2- هر کسی که دین خدا را چنان که هست به مردم بیاموزد؛ 3- (در تصوف) ولی کامل و مرشد راهدان.

امین‌الله : (عربی) مورد اعتماد خدا.

امین‌حسین : (عربی) 1- از نام‌های مركب، امین و حسین؛ 2- خوب و نیکو، درستکار و امانتدار، حسین درستکار و امانتدار.

امین‌رضا : (عربی) 1- راضی و خشنود، درستکار و امانتدار؛ 2- رضای درستكار و امانتدار.

امین‌علی : (عربی) 1- بلند قدر و بزرگ و شریف، درستكار و امانتدار؛ 2- عليِ درستكار و امانتدار.

امین‌محمّد : (عربی) 1- محمد درستكار و مورد اطمینان؛ 2- امین ستودنی و تحسین شده؛ 3- شخص ستوده و مورد اطمینان.

امین‌مهدی : (عربی) شخصی كه درستكار و هدایت شده است.اسم امين

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امين ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امين چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امين از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امين تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امين بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امين به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امين

نام های دخترانه بر وزن امين به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید