معنی اسم اميرمهدي

نام اميرمهدي به چه معناست؟

اميرمهدي : (عربي) امير هدايت شده، فرمانرواي ارشاد گرديده.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم اميرمهدي

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرمهدي ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرمهدي چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرمهدي تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید