اميرعطا : (عربي) (به مجاز) امير و پادشاه بخشنده، پادشاه و حاكم انعام دهنده.


اسم اميرعطا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرعطا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرعطا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرعطا تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید