اميرعرفان : (عربي) فرمانرواي آگاه، امير و پادشاه عارف، حاكمي كه اهل شناختن حق تعالي است.


اسم اميرعرفان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرعرفان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرعرفان چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرعرفان تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید