معنی اسم اميرعبدالله

نام اميرعبدالله به چه معناست؟

اميرعبدالله : (عربي) امير و پادشاهي كه بنده‌ي خداست.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرعبدالله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرعبدالله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرعبدالله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرعبدالله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرعبدالله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرعبدالله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرعبدالله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرعبدالله

نام های دخترانه بر وزن اميرعبدالله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید