معنی اسم اميرصالح

نام اميرصالح به چه معناست؟

اميرصالح : (عربي) پادشاه و امير نيكو رفتار، حاكم شايسته، امير لايق.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم اميرصالح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرصالح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرصالح چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرصالح تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید