معنی اسم امیرسجاد

نام امیرسجاد به چه معناست؟

اميرسجّاد : (عربي) (به مجاز) پادشاه و امير نمازگزار و بسيار سجده كننده.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیرسجاد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرسجاد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرسجاد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرسجاد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرسجاد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرسجاد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرسجاد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرسجاد

نام های دخترانه بر وزن امیرسجاد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید