معنی اسم امیرسالار

نام امیرسالار به چه معناست؟

اميرسالار : (عربي ـ فارسي) امير و پادشاه سپهسالار، حاكم سپهبد، فرمانده‌ي صاحب اختيار.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیرسالار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرسالار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرسالار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرسالار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرسالار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرسالار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرسالار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرسالار

نام های دخترانه بر وزن امیرسالار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید