معنی اسم امیرحسن

نام امیرحسن به چه معناست؟

اميرحسن : (عربي) 1- پادشاه خوب و نيكو، فرمانده ي خوب؛ 2- (اَعلام) اميرحسن دهلوي ملقب به نجم‌الدين، عارف، شاعر فارسی‌گوی هندی و خوشنويس [قرن 8 هجري] متخلص به حسن که به تشویق امیرخسرو دهلوی به تصوف گرایش پیدا کرد.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیرحسن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرحسن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرحسن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرحسن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرحسن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرحسن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرحسن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرحسن

نام های دخترانه بر وزن امیرحسن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید