معنی اسم امیرحسن

نام امیرحسن به چه معناست؟

اميرحسن : (عربي) 1- پادشاه خوب و نيكو، فرمانده ي خوب؛ 2- (اَعلام) اميرحسن دهلوي ملقب به نجم‌الدين، عارف، شاعر فارسی‌گوی هندی و خوشنويس [قرن 8 هجري] متخلص به حسن که به تشویق امیرخسرو دهلوی به تصوف گرایش پیدا کرد.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.


اسم امیرحسن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرحسن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرحسن چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرحسن تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید