معنی اسم امیربهرام

نام امیربهرام به چه معناست؟

اميربهرام : (عربي ـ فارسی)، از نام  هاي مركب، ه امير و بهرام.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیربهرام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیربهرام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیربهرام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیربهرام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیربهرام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیربهرام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیربهرام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیربهرام

نام های دخترانه بر وزن امیربهرام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید