معنی اسم امیدرضا

نام امیدرضا به چه معناست؟

اميدرضا : (فارسی ـ عربی) 1- آن كه اميدش به رضا (رضاي خدا) باشد؛ 2- اميد داشتن به لطف رضا (منظور امام رضا(ع)).

اسم ترکیبی با امید

اميدوار : 1- آرزومند، متوقع، منتظر؛ 2- ويژگي آن كه احساس دلگرم كننده نسبت به برآورده شدنِ خواسته‌هايش دارد، يا آن كه به طور كلي به آينده خوش بين است؛ 3- (در قديم) آن كه يا آنچه به او (آن) اميد وجود دارد، مايه‌ي اميد.

اميدعلي : (فارسی ـ عربی) اميد داشتن به لطف علي (منظور امام علي (ع)).


اسامی پسرانه مرکب با رضا


همچنین بخوانید: فال امام رضا


اسم امیدرضا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیدرضا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیدرضا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیدرضا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیدرضا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیدرضا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیدرضا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیدرضا

نام های دخترانه بر وزن امیدرضا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید