معنی اسم اکبر

نام اکبر به چه معناست؟

اكبر : (عربي) 1- بزرگتر، مِهتر؛ 2- سالمندتر، بزرگسال‌تر. [اين نام به اعتبار اسم حضرت علي اكبر(ع) فرزند بزرگ امام حسين(ع) شرف و رواج دارد].اسم اکبر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اکبر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اکبر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اکبر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اکبر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اکبر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اکبر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اکبر

نام های دخترانه بر وزن اکبر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید