معنی اسم اصغر

نام اصغر به چه معناست؟

اصغر : (عربي) كوچكتر، خردتر، كِهتر. [اين نام به اعتبار نام حضرت علي اصغر(ع) فرزند كوچك امام حسين(ع) شرف و رواج دارد].



اسم اصغر

 • به نظر شما چه اسمی در کنار اصغر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام اصغر چیست؟
 • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اصغر از نظر شما چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اصغر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اصغر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اصغر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اصغر

نام های دخترانه بر وزن اصغر به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

3 دیدگاه

 1. هما

  اسم عشق ما اصغر . بهترین مرد دنیاس . مهربون ترین . با غیرت ترین. براش آرزوی سلامتی دارم .

 2. ﻣﻴﻨﺎﻋﺎﺷﻘﺘﻪ

  ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺸﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻐﺮ

  ﻫﻴﭻ ﻭﻕ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻥ ﻻﻳﻨﯽ ﻳﺎﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮﺑﮕﻢ ﺍﻣﺎﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﻧﻢ
  ﻋﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺷﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﻘﻘﻘﻘﻘﺘﺘﺘﺘﺘﮑﻤﻤﻤﻤﻢ

 3. Mina khas

  ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺸﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻐﺮ

  ﻫﻴﭻ ﻭﻕ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻥ ﻻﻳﻨﯽ ﻳﺎﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮﺑﮕﻢ ﺍﻣﺎﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﻧﻢ
  ﻋﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺷﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﻘﻘﻘﻘﻘﺘﺘﺘﺘﺘﮑﻤﻤﻤﻤﻢ

نظر خود را بیان کنید