اصغر : (عربي) كوچكتر، خردتر، كِهتر. [اين نام به اعتبار نام حضرت علي اصغر(ع) فرزند كوچك امام حسين(ع) شرف و رواج دارد].


اسم اصغر

 • به نظر شما چه اسمی در کنار اصغر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام اصغر چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اصغر تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

3 دیدگاه

 1. اسم عشق ما اصغر . بهترین مرد دنیاس . مهربون ترین . با غیرت ترین. براش آرزوی سلامتی دارم .

 2. ﻣﻴﻨﺎﻋﺎﺷﻘﺘﻪ در

  ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺸﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻐﺮ

  ﻫﻴﭻ ﻭﻕ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻥ ﻻﻳﻨﯽ ﻳﺎﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮﺑﮕﻢ ﺍﻣﺎﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﻧﻢ
  ﻋﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺷﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﻘﻘﻘﻘﻘﺘﺘﺘﺘﺘﮑﻤﻤﻤﻤﻢ

 3. ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺸﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻐﺮ

  ﻫﻴﭻ ﻭﻕ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻥ ﻻﻳﻨﯽ ﻳﺎﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺍﻳﻨﻮﺑﮕﻢ ﺍﻣﺎﺍﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻴﺰﻧﻢ
  ﻋﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺷﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﺸﻘﻘﻘﻘﻘﺘﺘﺘﺘﺘﮑﻤﻤﻤﻤﻢ

نظر خود را بیان کنید