معنی اسم احمد

نام احمد به چه معناست؟

معنی نام احمد : احمد، صفت تفضيلي از «حمد» به معناي كسي كه كارش به ستايش رسيده است . همچنين «احمد» به معناي ستوده تر . يكي از نام هاي رسول اكرم (ص) است كه حضرت عيسي بن مريم (ع) به آمدن آن بزرگوار در قرآن كريم مژده داد. «مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد » . پس از خود به پيامبري به نام احمد مژده دهنده ام.
همچنين رسول اكرم (ص) فرمود: «انا في السماء احمد و في الارض محمد» نام من در آسمان «احمد» و در زمين «محمد » است.
هر كس نام فرزندش را «احمد» مي گذارد نيّت كند كه خلق و خوي پيامبر اكرم (ص)  در فرزندش متبلور شود. مخصوصاً اگر مادر در ايّام شير دهي با نام خدا و ذكر صلوات پستان به دهان فرزندش بگذارد و در دوران كودكي قداست اين نام را حفظ كند، حُسن خلق و سعه صدر و پاكي نفس و خوش نامي نصيب فرزندش خواهد شد. و بسياري از فضائل و خوبي ها در وجود او جمع مي شود كما اينكه پيامبر اعظم (ص) جامع جميع فضائل انبياء «سلام الله عليهم اجمعين» بوده اند. و هر پيامبري از پيامبران الهي مظهر يكي از صفات آن حضرت بوده اند. بقول جناب مولوي:

نـام احمد نـام جملـه انبياست                     چونكه صد آمد نود هم پيش ماست

مؤلف هم مي گويد:
هر كـه احمد نام فرزندش نهد                       مـي شــود او بــنــده ذات احـــد
بين احمد تا احـد ميــم لباب                 سـرّ رحـمـت را بيابـد بـي حـجاب

«محمد» و «احمد» و «محمود» نام هايي هستند كه هر گاه بنام افراد برده شوند فرشتگان به ذكر صلوات براي صاحبان نام مشغول مي شوند كه خير و بركت فراواني را براي آنان بدنبال خواهد داشت.

اسم های ترکیبی با احمداسم احمد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار احمد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام احمد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن احمد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به احمد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به احمد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با احمد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن احمد

نام های دخترانه بر وزن احمد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. احمد عابدی

    دوست دارممممممممممممممم احمد

نظر خود را بیان کنید