تعبیر خواب طبق

دیدن طبق در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن طبق در خواب چیست؟

سینی tray

طبق ظرفی است به مانند سینی اما مقداری بزرگتر از سینی،

معبران کهن طبق را نادم و کنيز و برده تعبير کرده اند و درباره طبق چيزهايي در همين زمينه نوشته اند ولي چون اولا طبق در زندگي امروز، مورد مصرف آن چناني ندارد و ضمنا مسله داشتن کنيز و …

غلام و برده منتفي است تعابير معبران گذشته را معتبر تلقي نمي کنيم يا قابل اطلاق نمي دانيم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست از حوادث و اشخاصي که با آنها برخورد مي کنيم و رو به رو مي شويم. اگر در خواب ببينيم که روي طبق چيزي نهاده اند و براي ما مي آورند بسيار خوب است چون خواب ما مي گويد توقع و انتظاري که داريم برآورده مي شود. اگر کسي که طبق را مي آورد آشنا باشد يک دوست جوابگوي توقعات ما خواهد بود و اگر بيگانه باشد از حوادثي که اتفاق مي افتد بهره مي گيريم. طبق خالي همان طور که گفتيم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده. اگر طبقي پر کرديم و براي کسي برديم ما به انتظار او جواب مي دهيم و اين مشروط است به اين که درون طبق چه نهاده باشيم. اگر در طبق آئينه چراغ باشد، آن طور که سابق براي عروس به خانه داماد مي بردند طبعا مبارک و ميمون است و ماخدمتي در خور و شايسته انجام مي دهيم ولي اگر يک طبق شلغم يا خاکستر ببريم بديهي است که نيکو نيست و ما او را غمگين و رنجور مي کنيم. اين براي مثال نوشته شد چرا که چيزهاي خوب و بد زيادند. طبق شکسته نشان بر نيامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال ديگري چون غالبا به بيننده خواب برمي گردد.

تعبیر خواب «طبق» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «طبق» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید