مجله آلامتو

تعبیر خواب سماق

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن سماق در خواب چیست؟

تعبیر سماق
سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد.
اگر در خواب ببینیم که سماق می خوریم در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می باشد و شاید غیر ممکن و اگر سماقی که در خواب می خوریم ترش باشد و ترشی آن را حس کنیم گرفتار مشکلات همراه غم و رنج می شویم.
از کرمانی نقل شده که خوردن سماق در خواب دشمنی و خصومت و لجاج و عناد است و اگر بیننده خواب ببیند که سماق می خورد با کسی بحث و گفتگو می کند و به زبانی دیگر دعوای لفظی خواهد داشت.
خوردن غذایی که سماق در آن چاشنی کرده باشد تعبیر چاشنی ها و سماق را دارد.
اگر ببینید آش می خورید که سماق با آن آمیخته باشد مالی نصیب شما می شود که غم و نگرانی و حسرت می آورد.
هرس نهال سماق اقدام به کاری است که غم و رنج و ابتلای طولانی دارد.

تعبیر خواب «سماق» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سماق» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید