مجله آلامتو

تعبیر خواب روده

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن روده در خواب چیست؟

تعبیر روده
روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد.
اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید.
اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید.
اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید.
اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید.
معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

تعبیر خواب «روده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «روده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید