تعبیر خواب قصاب

دیدن قصاب در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قصاب در خواب چیست؟

تعبیر قصاب
قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است.
به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه های گوسفند و گاو تجسم می شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می بخشد.
دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست.

☺ تعبیر خواب «قصاب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قصاب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید