اسم دخترانه ن

لیست نام های دخترانه با حرف ن


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ن

نسا

نِسا : (عربی، نساء)؛ 1- (در قدیم) زنان؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ی چهارم از قرآن…

نیکول

نیکول (Nicole): این نام فرم زنانه نیکولاس بوده و از nikē به معنای” پیروزی” و…

نانسی

نانسی (Nancy): منشا پیدایش این نام مشخص نیست. به نظر می رسد این نام از…

نیلیا

نیلیا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيلي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نيلي، (…

نیلوفر

نیلوفر :    1- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين…

نیلو

نيلو :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + او /u-/ (پسوند شباهت))، شبيه به نيل،…

نیلگون

نیلگون :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + گون (پسوند شباهت))، نيلي   نيلي.

نیلا

نیلا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + ا (پسوند نسبت)) منسوب به نيل، ت…

نیکی

نیکی :    1- خوب بودن، خوبي، نيكوكاري، احسان؛ 2- (در قديم) آسايش، رفاه، ثواب…

نیکتا

نیکتا :    (نيك + تا = نظير، مانند، لنگه)، نظير نيك، مانند نيك، بسان…

نیکا

نیکا :    1- خوب، خوش، زيبا، ظريف؛ 2- (از اصوات) بسي نيك، چه خوب،…

نیره

نَيّره :    (عربي) روشن، منير، بسيار درخشان.

نینا

نینا :    (کردی) اینها.

نیوشا

نيوشا :    1- (در قديم) شنوا، شنونده؛ 2- (به مجاز) يادگيرنده، آموزنده.

نیروانا

نيروانا :    (سنسكريت) آخرين مرحله سلوك در نزد « بودا » كه مرحله‌ي محو…

نیتا

نیتا :    [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود +…

نیایش

نیایش :    1- دعا همراه با تضرع و زاري به درگاه خداوند؛ 2-پرستش و…

نیاز

نیاز :    1- حالتي كه در آن براي انجام دادن كاري يا برآوردن منظوري،…

نهال

نهال :    1- (در كشاورزي) درخت يا درختچه‌ي نورس كه تازه نشانده شده است؛…

نونا

نونا :    1- (در سمناني) نان؛ 2- (در كلداني) برج حوت [برابر با اسفند]؛…

1 2 3 4

جستجو در بانک اسامی آلامتو