اسم دخترانه ن

لیست نام های دخترانه با حرف ن


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه ن

نیکول

نیکول (Nicole): این نام فرم زنانه نیکولاس بوده و از nikē به معنای” پیروزی” و…

نانسی

نانسی (Nancy): منشا پیدایش این نام مشخص نیست. به نظر می رسد این نام از…

نیلیا

نیلیا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيلي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نيلي، (…

نیلوفر

نیلوفر :    1- (در گياهي) گل‌هاي سفيد، كبود و زرد رنگ گياهي به همين…

نیلو

نيلو :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + او /u-/ (پسوند شباهت))، شبيه به نيل،…

نیلگون

نیلگون :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + گون (پسوند شباهت))، نيلي   نيلي.

نیلا

نیلا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيل + ا (پسوند نسبت)) منسوب به نيل، ت…

نیکی

نیکی :    1- خوب بودن، خوبي، نيكوكاري، احسان؛ 2- (در قديم) آسايش، رفاه، ثواب…

نیکو

نیکو :    1- خوب؛ 2- (در قديم) دلپسند، مطبوع، ارزنده، گران‌بها، گران، درست، صحيح،…

نیکناز

نيكناز :    1- داراي عشوه‌گري و زيبايي خوب؛ 2- ويژگي دختري كه زيبا و…

نیکدخت

نيكدخت :    (نيك + دخت = دختر)، دختر نيك، دختر خوب، نيكو، صالح و…

نیکتا

نیکتا :    (نيك + تا = نظير، مانند، لنگه)، نظير نيك، مانند نيك، بسان…

نیکا

نیکا :    1- خوب، خوش، زيبا، ظريف؛ 2- (از اصوات) بسي نيك، چه خوب،…

نیره

نَيّره :    (عربي) روشن، منير، بسيار درخشان.

نینا

نینا :    (کردی) اینها.

نیوشا

نيوشا :    1- (در قديم) شنوا، شنونده؛ 2- (به مجاز) يادگيرنده، آموزنده.

نیروانا

نيروانا :    (سنسكريت) آخرين مرحله سلوك در نزد « بودا » كه مرحله‌ي محو…

نَیراعظم

نَيراعظم :    (عربي) 1- (به مجاز) خورشيد؛ 2- (به مجاز) زيبا و تابناك.

نیر

نَيّر :    (عربي) 1- روشن، منور؛ 2- (در قديم) ستاره، كوكب.

نیتا

نیتا :    [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود +…

1 2 3 7

جستجو در بانک اسامی آلامتو