دراین مطلب 10 تصویر از حیوانات متفاوت و عجیب را که در زندگی روزمره آنها را نمی بینم، ارایه خواهیم داد.

1ـ خارپشت لاک پشتی

عکس حیوانات عجیب و غریب

2ـ موش کور، ترکیبی از خفاش و روباه

عکس حیوانات عجیب و غریب

3ـ مارمولک زره پوش؛ ترکیبی از مار و مارمولک

عکس حیوانات عجیب و غریب

4ـ پستاندار آبزی و منقاردار و صدف خوار جنوب استرالیا، ترکیبی از اردک و سمور دریایی

عکس حیوانات عجیب و غریب

5ـ اکاپی؛ ترکیبی از زرافه و گورخر

عکس حیوانات عجیب و غریب

6ـ سگ لاک دار

عکس حیوانات عجیب و غریب

7ـ ترکیبی از آهو و موش صحرایی

عکس حیوانات عجیب و غریب

8ـ حیوانی مرکب از بز و فیل

عکس حیوانات عجیب و غریب

9ـ خفاش سفید؛ ترکیبی از همستر و خوک

عکس حیوانات عجیب و غریب

10ـ خوک ماهی مرکب

عکس حیوانات عجیب و غریب

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

3 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید