تاثیر خواب در حل مسائل

اگر در ساعات بیداری‌تان، برای حل یک مشکل سخت و خاص درجدالید، ممکن است زمان آن باشد که به‌جای مبارزه، کمی استراحت کنید و چرت بزنید.

مطالعه‌ای جدید در بریتانیا نشان داده خواب می‌تواند باکمک به مغز برای انتقال اطلاعات از هیپوکامپوس به نئوکورتکس، حل مسائل دشوار را راحت‌تر کند؛ هیپوکامپوس ناحیه‌ای است که تجربیات اخیر ذخیره می‌شوند و نئوکورتکس هم جایی است که خاطرات بلندمدت نگهداری می‌شوند. برعکس، همچنین ثبات شده که برای حل مسائل ساده‌تر، خواب تاثیرچندانی ندارد.

این تحقیق به سرپرستی پادریاک مونان، پرفسور ادراک وشناخت در Lancaster University’s Centre for Research in Human Development and Learning انجام شد. او و تیمش، به گروهی از داوطلبان، مجموعه‌ای از کلمات را دادند که هرکدام شامل سه کلمه بود و از شرکت‌کننده‌ها خواسته شده بود ارتباط میان آنها را پیدا کرده و کلمه چهارم را که مناسب این گروه کلمات باشد انتخاب کنند.

نیمی از این پازل‌ها راحت بودند، و نیمی دیگر دشوار. داوطلبان به چهار گروه مجزا تقسیم شدند: گروه اول پازل را در عصر دیدند و صبح دوباره سعی کردند بعد از بیدارشدن، آن‌را حل کنند، گروهی دیگر پازل را صبح دیدند و عصر دوباره سعی کردند حلش کنند، گروه دیگر پازل را صبح دیدند و همان صبح هم حلش کردند، و گروه دیگر هم پازل را عصر دیدند و همان عصر حلش کردند.

درمورد پازل‌های راحت، درگروهی که اولین بار آنها را صبح دیده بود و عصر حل‌شان کرده بود (گروه بیدار) ، بیشترین تاثیر دیده شد. اما درمورد پازل‌های دشوار، گروهی که اولین بار آنها را عصر دیده بود و صبح حلشان کرده بود (گروه خواب) ، بهبود فراوانی درتوانایی برای پیداکردن جواب درست مشاهده شد.

مونان میگوید:

این تحقیق رهنمون‌هایی را برای بهبود رویکرد هر روزه برای حل مسائل به ما ارائه داد، اگر مسئله‌ای دشوار باشد، شب آن‌را کنار گذاشته و صبح روزبعد دوباره به آن برگردید. حتی اگر همین الان تصمیم پیچیده‌ای را گرفته‌اید، ارزیابی مختصر و دوباره آن درصبح روزبعد، احتمال بهترین انتخاب و نتیجه را بالا می‌برد.

تحقیقات پیشین نشان داده بودند که مهارت‌های حل مسئله بعد از خوابیدن چگونه تقویت می‌شوند، اما تعیین نکرده بودند که آیا این خواب واقعا به نفع فرایند حل مسئله است یا فقط مداخلات و حواس‌پرت‌کن‌هایی را که در زمان بیداری فرد و هنگام پیداکردن راه‌حل، مزاحمت ایجاد می‌کنند کاهش می‌دهد. تحقیقات مونان، گامی دراین راستاست.

هرچند برای نتیجه‌گیری و توسعه این یافته‌ها به مطالعات بیشتری نیاز است، اما شواهد بسیار زیادی به این حقیقت اشاره دارند که حتی زمانی که استراحت می‌کنیم و درخوابیم هم مغز به‌طرز شگفت‌انگیزی فعال بوده و درحال به نتیجه رساندن چیزهایی جالب و عجیب است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید