تعبیر خواب اسباب کشی ابعاد مختلفی دارد؛ تعبیر خواب اثاث کشی، تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید، تعبیر خواب اسباب کشی همسایه، اسباب کشی دیگران، اثاث کشی مرده، اسباب کشی به خانه بزرگتر، و اسباب کشی به خانه قدیمی. تعبیر خواب اسباب کشی از امام صادق و ابن سیرین معتبرترین تعبیرها هستند. ما معتبرترین تعبیرخواب ها در مورد اسباب کشی را برای شما آماده کرده ایم.

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی از امام صادق

در ابتدا لازم است بیان کنیم که متاسفانه حجم زیادی از مطالبی که در اینترنت در مورد تعبیر خواب اسباب کشی خانه منتشر شده، یا تکرار مطالب این مقاله است و یا سند معتبری نداشته، ساختگی بوده و قابل اطمینان نیست. مثلا تعبیر خواب اسباب کشی از امام صادق علیه السلام وجود ندارد و یا تعبیر خواب اسباب کشی از نظر حضرت یوسف علیه السلام نیز به ما نرسیده و مطالبی که در اینترنت با این عنوان ها منتشر شده ساختگی و جعلی و با هدف کسب درآمد است. بنابراین در تعبیر خواب اسباب کشی منزل تنها به مطالب مطمئن رجوع کنید و اگر تعبیر دقیق خواب شما در مطالب معتبر نیامده بود، ذهن خود را درگیر جستجوی بیشتر و خواندن مطالب ساختگی نکنید و به مطلب آخر این مقاله مراجعه کنید. مواردی معتبر از تعبیر خواب اسباب کشی، از افرادی مانند ابن سیرین، جابر مغربی، عبدالغنی نابلسی و شیخ طوسی نقل شده که احتمال صحت شان بیشتر است و در این مقاله بیان می شود.

تعبیر خواب اسباب کشی خودم

تعبیر خواب اسباب کشی منزل، اسباب کشی داشتن و اسباب کشی خودمان از دیدگاه جابر مغربی و ابن سیرین به شرح زیر است:

جابر مغربی: اگر کسی در خواب دید که در حال جمع آوری اثاث منزل خودش است تا اسباب کشی کند و به خانه دیگری برود، در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی به او می رسد که باعث شادیش می شود. همچنین تعبیر خواب اسباب کشی و حمل اثاثیه منزل می تواند نشانه کسب رزق و مال حلال هم باشد. یکی دیگر از تعبیرهای دیدن اثاث کشی در خواب، تغییر اوضاع زندگی است.

ابن سیرین: کسی که خواب بیند سفر کرد و به جایی بهتر رفت، نشانه این است که حال و احوال زندگی اش نیکو و بهتر می شود؛ اما اگر ببیند جایی که رفت بدتر از محل اول بود، تعبیرش برعکس است و نشان می دهد وضع زندگی اش بدتر می شود. اگر در خواب ببیند که به خانه ای قدیمی و کهنه، با در و دیوار تخریب شده می رود، تعبیر خواب این است که در کاری به او ضرر مالی می رسد. تعبیر خواب نقل مکان هم معادل تعبیر خواب اثاث کشی است.

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه جدید

ابن سیرین: اگر فردی در خواب ببیند که به خانه ای نو و منزل جدید وارد شد، نشان این است که زن بگیرد و وضع مالی اش بهتر شود.

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه بزرگتر

خالد اصفهانی: اگر فردی در خواب ببیند که به خانه ای بزرگ اسباب کشی کرده است بیانگر این است که وی اشتیاق زیادی برای پر معنا کردن زندگی خود دارد.

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه قدیمی

ابن سیرین: اگر در خواب دیدید که به خانه ای کهنه و قدیمی با در و دیوار خراب شده می روید، معنی خواب این است که در کاری به شما ضرر مالی می رسد.

تعبیر خواب اثاث کشی مرده

ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای در حال اسباب کشی است، نشانه این است که از جانب شخصی ناآشنا به خواب بیننده آسیب می رسد. اگر ببینید که مرده ای در حال اسباب کشی کردن است و خواب بیننده در اسباب کشی به او کمک می کند، تعبیر خواب این است که شخص خواب بیننده به بیماری سختی مبتلا می شود یا دچار مشقت سختی خواهد شد.

شیخ طوسی: خواب اسباب کشی مرده تعبیر خوبی ندارد و نشانه اتفاقات ناخوشایند برای خواب بیننده است. اگر کسی در خواب ببیند زن یا دختری که از دنیا رفته است، در حال اسباب کشی است، نشان این است که برای خواب بیننده مشکلاتی ایجاد می شود. اگر کسی در خواب دید که مرده ای برای اسباب کشی از او کمک خواست، بیانگر این است که تلاش های خواب بیننده بی نتیجه می ماند.

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب قصد اسباب کشی

جابر مغربی: اگر در خواب دیدید که در حال مهیا کردن خود برای اسباب کشی هستید، معنی خواب شما خوب است و نشان دهنده خبرهای خوبی است که به زودی به شما می رسد.

تعبیر خواب اسباب کشی به شهر دیگر و از شهر به روستا

عبدالغنی نابلسی: تعبیر خواب اثاث کشی به شهر دیگر در کتاب تعطیر الانام از شیخ عبدالغنی نابلسی که کتاب معتبری در تعبیر خواب است آمده است. اگر خواب ببیند که از یک روستا به شهر اسباب کشی می کند، از رنج و سختی راحت شده و از ترس ایمن می شود. همین تعبیر را می توان برای اسباب کشی از یک شهر به شهر آبادتر در نظر گرفت. همچنین اگر کسی خواب ببیند از یک شهر آباد به روستا نقل مکان کرد، از راحتی به رنج و سختی منتقل می شود و ایمنی او به ترس و خوف تبدیل می شود. خوب یا بد بودن تعبیر خواب اسباب کشی به شهر دیگر بستگی به خوب یا بد بودن شهر مقصد در خواب دارد.

ابن سیرین: اگر فرد در خواب ببیند که سفر کرد و محل جدیدی که به آنجا رفت، بهتر از جای قبلی بود، نشانه این است که وضع زندگی اش بهتر می شود؛ اگر محل جدید بدتر از محل قبلی بود، تعبیرش برعکس است و حالش بد می شود.

تعبیر خواب اسباب کشی همسایه و دیگران

تعبیر خواب معتبری در این زمینه ها وجود ندارد: تعبیر خواب اسباب کشی همسایه، تعبیر خواب اسباب کشی به منزل قبلی یا خانه پدری، تعبیر خواب اسباب کشی برای دیگران (البته اگر مُرده باشد، تعبیر آن در بالا ذکر شد)، تعبیر خواب اسباب کشی دیگران، تعبیر خواب جابجایی منزل.

تعبیر خواب من در مورد اسباب کشی در موارد بالا نبود

اگر خواب شما دقیقا در موارد گفته شده در بالا نبود، به جستجو ادامه ندهید، چون منبع معتبری در این زمینه وجود ندارد و مطالبی که در اینترنت یافت می شود، اکثراً ساختگی و جعلی است. یا باید به شخص معبر معتبری مراجعه کنید، که این افراد بسیار کم و ناشناس هستند، یا از خواب خود بگذرید و ذهن خود را درگیر نکنید. روش امام رضا علیه السلام در تعبیر خواب این بود که فرمود «هر خوابی دیدید بگویید خیر است، و در آینده خیر و خوبی هم اتفاق خواهد افتاد.» پس ذهن خود را آزاد کنید، خواب خود را به خوبی تعبیر کنید و از خداوند خیر و خوبی بخواهید و مطمئن باشید اتفاقات خوبی برایتان خواهد افتاد.

پیامبر خدا که درود خدا بر او باد فرمود: «هر گاه یکی از شما خواب خوبی دید، آن را تعبیر کند و برای دیگران بازگو کند و اگر خواب بدی دید، آن را تعبیر نکند و به کسی هم نگوید».

امام کاظم علیه السلام فرمودند: «خواب، همان گونه مى‏شود که تعبیر شده است». در واقع اگر تعبیر بد از خواب خود بکنید، احتمال اتفاق های بد بیشتر می شود؛ ولی اگر به خوبی تعبیر کردید، احتمال اتفاقات خوب برای شما بیشتر خواهد شد.

بنابراین هر خوابی که دیدید، به خوبی تعبیر کنید. اگر تعبیرهای بدی برای آن ها ذکر شده بود، صدقه بدهید و از خدا بخواهید تعبیر آن خیر و خوب باشد. ابن سيرين مي گويد کسی که خواب تعبیر می کند باید از نام، موقعیت، مذهب، علم و خصوصیات مختلف خواب بیننده اطلاع داشته باشد تا بتواند درست تعبیر کند. بنابراین چه بسا تعبیر بد در مورد شما درست نیست و بهتر است به خوبی خواب خود را تعبیر کنید؛ ذهن خود را از بدی ها دور کنید و آرامش خودتان را با تعبیرهای بد که چه بسا نادرست هستند به هم نزنید.

ضمنا توجه داشته باشید که همه خواب ها تعبیر ندارند؛ بعضی خواب ها در اثر افکار روز هستند یا در اثر پرخوری یا ضعف مزاج پدید می آیند. بنابراین بهترین کار این است که خواب خود را به خوبی تعبیر کنید و ذهن خود را از پریشانی و افکار منفی دور نگه دارید.