اسم ترکی

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم ترکی

الین

الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2-…

المیرا

الميرا :    (تركي ـ فارسي) (ال = ايل + ميرا) (به مجاز) فدائي ايل.

الگا

اُلگا :    (تركي) (= الكا) (در قديم) سرزمين، ناحيه؛ (اَعلام) قدیسه الگا [حدود 890-969…

پینار

پينار :    (تركي) به معني چشمه.

جیران

جيران :    (ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به…

دنیز

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سولماز

سولماز :    (ترکی) 1- پژمرده نشدنی، 2- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.

سلینا

سَلینا :    (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ،…

گویچک

گویچک :    (تركي) زيبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.

گوزل

گوزل :    (تركي) 1- زيبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظريف، برازنده، خوب، نيكو، نازنين.

نازلی

نازلی :    (ترکی) نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار.

نازلار

نازلار :    (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)، 1-…

لاچین

لاچین :    (تركي) شاهين شكاري، شاهين سفيد، باز شكاري.

شانلی

شانلی :    ( تركي) 1- افتخار آميز؛ 2- مشهور.

ساچلی

ساچلی :    (تركي) داراي موهاي بلند و پرپشت، گيسو بلند.

بالی

بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.

یاشار

یاشار :    (تركي) به معني زنده باد!، آفرين!.

سارو

سارو :   1- (= ساروک) نام پرنده  ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند…