نَسار :    (= نسا) 1- جایی که آفتاب کمتر به آن بتابد، سایه؛ 2- سایبانی که از چوب و خاشاک ساخته شده باشد؛ 3- (در لهجه  ی قمی، nesār) طرف سایه، (در لهجه  ی اراکی، nesār) جایی که کمتر آفتاب برسد، (در لهجه  ی تهرانی، nesār) جنوب؛ + ن.ک. سایه.


اسم نسار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نسار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نسار چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نسار تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید