اسم پسرانه ع

لیست نام های پسرانه با حرف ع


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ع

علی

معنی علی : (عربی) 1- بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ 2- بزرگ، شریف؛ 3-…

عیسی

عیسی: (اسم عبری) (تلفظ: isā) (در اعلام) فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از…

عمر

عُمر :  (عربي) (اَعلام) 1) عمر ابن خطاب: [قرن اول هجری] دومین خلیفه‌ي مسلمانان [13-23…

عمار

عَمار :  (عربي) 1- مرد با ايمان، ثابت و استوار، صاحب حلم و وقار؛ 2-…

عماد

عِماد : (عربي) 1- ستون؛ 2- (به مجاز) آن كه بتوان بر او تكيه كرد،…

علیم

عَليم :    (عربي) 1- دانا، آگاه، آن‌ كه عملش محيط بر جميع اشياء باشد؛…

علی‌سینا

علي‌سينا :   (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ي علي و سينا.

علیسا

علیسا : (عربي ـ فارسی)  (علی + سا (پسوند شباهت))، مانند علی، علی وار.

علی‌رضا

علي‌رضا(علیرضا) :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و رضا. اسامی پسرانه مرکب با…

علی‌اصغر

علي‌اصغر : (عربي) 1- (عليِ اصغر به اضافه كسره) عليِ كوچك؛ 2- (اَعلام) فرزند حسين…

علی عطا

علی عطا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و عطا.

علی سان (علیسان)

علي سان(علیسان) :  (عربي ـ فارسي) (علي + سان (پسوند شباهت))، مانند علي، علي وار.

علی حسین

علی حسین :  (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و حسین.

علی احسان

علی احسان :    (عربي) از نام‌هاي مركب،   علي و احسان.

علوان

علوان :   (عربي) 1- بزرگان؛ 2- (اعلام) 1) نام پدر ضحاک که عجم  ها…

عقیل

عقيل:    (عربي) 1- خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامي؛ 2- (اَعلام) [قرن اول هجری]…

عظیم

عظيم:    (عربي) 1- بزرگ، كلان؛ 2- بسيار، فراوان؛ 3- با اهميت، مهم؛ 4- از…

عطا

عطا:    (عربي) 1- بخشيدن چيزي به كسي، بخشش، دهش، انعام؛ هديه يا هر چيزي…

عسکر

عسكر :    (معرب از فارسيِ لشكر)، لشكر، سپاه.

عزیز

عزيز  :    (عربي) 1- آن كه او را بسيار دوست بدارند يا براي او…

1 2 3

جستجو در بانک اسامی آلامتو