اسم پسرانه ع

لیست نام های پسرانه با حرف ع


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ع

علی

معنی علی : (عربی) 1- بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ 2- بزرگ، شریف؛ 3-…

عیسی

عیسی: (اسم عبری) (تلفظ: isā) (در اعلام) فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از…

عمر

عُمر :  (عربي) (اَعلام) 1) عمر ابن خطاب: [قرن اول هجری] دومین خلیفه‌ي مسلمانان [13-23…

عماد

عِماد : (عربي) 1- ستون؛ 2- (به مجاز) آن كه بتوان بر او تكيه كرد،…

علی‌سینا

علي‌سينا :   (عربي ـ فارسي) از نام‌هاي مركب، ي علي و سينا.

علیسا

علیسا : (عربي ـ فارسی)  (علی + سا (پسوند شباهت))، مانند علی، علی وار.

علی‌رضا

علي‌رضا(علیرضا) :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( علي و رضا. اسامی پسرانه مرکب با…

علی‌اصغر

علي‌اصغر : (عربي) 1- (عليِ اصغر به اضافه كسره) عليِ كوچك؛ 2- (اَعلام) فرزند حسين…

علی عطا

علی عطا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و عطا.

علی سان (علیسان)

علي سان(علیسان) :  (عربي ـ فارسي) (علي + سان (پسوند شباهت))، مانند علي، علي وار.

علی حسین

علی حسین :  (عربي) از نام‌هاي مركب، ، علي و حسین.

علی احسان

علی احسان :    (عربي) از نام‌هاي مركب،   علي و احسان.

عقیل

عقيل:    (عربي) 1- خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامي؛ 2- (اَعلام) [قرن اول هجری]…

عطا

عطا:    (عربي) 1- بخشيدن چيزي به كسي، بخشش، دهش، انعام؛ هديه يا هر چيزي…

عزیز

عزيز  :    (عربي) 1- آن كه او را بسيار دوست بدارند يا براي او…

عرفان

عرفان :    (عربي) 1- (در تصوف) مكتبي كه وصول به حقيقت معرفت خداوند را…

عرشیا

عرشيا :   (عربي ـ فارسي) [عرش + ي (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت…

عدی

عُدَي :    (عربي) جاهاي بلند، جاهاي مرتفع.

عدنان

عَدنان :    (عربي) (اَعلام) نام يكي از اجداد پیامبر اسلام(ص) است كه به فصاحت…

عثمان

عثمان :  (عربي) 1- جوجه هوبره؛ 2- (اَعلام) 1) عثمان ابن عفان [قرن اول هجری]…

عبدالله

اسم عبدالله : (عربی) 1- بنده‌ی خدا؛ 2- (در تصوف) به معنی انسان كامل است؛…

عبدالرضا

عبدالرضا :    (عربي) 1- بنده‌ي رضا؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمندِ امام رضا(ع)؛…

عبدالحسین

عبدالحسين :    (عربي) 1- بنده‌ي حسين؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمندِ امام حسين(ع)؛…

عبدالباسط

عبدالباسط:    (عربي) بنده‌ي خداي بسط دهنده و گسترش دهنده. (باسط از نام  های خداوند).

عباس

عباس :    (عربي) 1- (در قديم) (صيغه‌ي مبالغه)، اخمو، عبوس؛ 2- شيري كه شيران…

عامر

عامِر :    (عربي)1- (در قديم) آباد كننده، معمور، آبادان؛ 2- بسيار عمر كننده [تفألاً…

عاشور

عاشور :    (عربي) 1- عاشورا؛ 2- روز دهم ماه محرم كه روز شهادت امام…

عارف

عارف :     (عربي) 1- (در تصوف) آن كه از راه رياضت و تهذيب نفس…

عادل

عادل :    (عربي) آن كه اعمال و رفتارش مطابق با عدالت، انصاف و قانون…


⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو