علت واریز نشدن یارانه جدید چیست

علت واریز نشدن یارانه جدید چیست؟

یارانه سود اقتصادی است که معمولاً دولت‌ها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند و این یارانه‌ها ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. یارانه به صورت منظم هر ماه به مبلغ 45 هزار تومان به حساب مشمولان واریز می شد. در روز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 یارانه به مبلغ 300 و 400 هزار تومانی به حساب افراد واریز شد اما نکته قابل توجه این بود که این یارانه قابل برداشت نبود. در ادامه بخوانید: علت واریز نشدن یارانه جدید چیست؟

علت واریز نشدن یارانه جدید

از آنجایی که تصمیم گیری درباره میزان افزایش یارانه توسط سازمان هدفمندی و وزارت کار ناگهانی بوده است ممکن است علت آن باشد که یارانه واریز شده به حساب افراد قابل برداشت نیست. از آنجایی که شکایت مردم به سوی بانک مرکزی بوده رییس این بانک اعلام کرده است که بودجه تعیین شده توسط سازمان هدفمندی و وزارت کار به حساب مشمولان واریز شده است و دلیل اینکه چرا نمی توان این مبلغ را برداشت کرد مرتبط با این سازمان است و شکایات مردم باید توسط این سازمان پیگیری شود.

چرا نمی توان یارانه جدید را برداشت کرد؟

رئیس جمهور گفت : یارانه 300 الی 400 هزار تومانی تنها برای دو ماه پرداخت خواهد شد و پس از آن به سمت کالابرگ حرکت خواهیم کرد. با توجه به گفته رئیس جمهور یارانه 300،400 هزار تومانی به حساب مشمولان واریز شده است. اما چرا این یارانه قابل برداشت نیست. رییس بانک مرکزی در خصوص این سوال گفت: یارانه 300 ، 400 هزار تومانی به حساب افراد مشمول واریز شده است و غیر قابل برداشت بودن آن با سازمان هدفمندی مرتبط است. در حقیقت هر زمان که سازمان هدفمندی اعلام کند افراد می توانند یارانه واریز شده را خرج کنند. در حال حاضر سازمان هدفمندی هیچ مطلبی را در خصوص برداشت ویا خرج کردن یارانه جدید اعلام نکرده است. بنابراین درحال حاضر افراد نمی توانند یارانه جدید واریز شده را از حساب خود برداشت کنند.

علت واریز نشدن یارانه جدید چیست

تعیین بودجه یارانه

هر ماه مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به حساب مشمولان از طرف سازمان هدفمندی و وزارت کار مشخص می شود و به بودجه بانک مرکزی واریز می شود. سپس با توجه به مبلغ مشخص شده از طرف این سازمان ، بانک مرکزی هزینه ای را که باید به مشمولان واریز می نماید. اما این بار یارانه واریز شده به حساب افراد قابل برداشت نبوده است.

مبلغ یارانه

طبق تشخیص سازمان هدفمندی و وزارت کا مبلغ 45 هزار تومان به عنوان یارانه و یا کمک مالی به حساب افراد واریز می شد. در واقع بودجه ای که برای پرداخت این یارانه استفاده شده است مبلغ 3 هزار میلیارد تومان  بود. اما کمک معیشتی جدید 7 الی 8 برابر این مبلغ است. در واقع پرداخت یارانه 300 الی 400 به بودجه 25 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.  اما از آنجایی که این مبلغ را سازمان هدفمندی و وزارت کار مشخص می نماید نشان می دهد که تصمیم دولت برای افزایش یارانه یک تصمیم کاملا ناگهانی بوده است.


نظر خود را بیان کنید