جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی

گلچین متن های تیکه دار انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات انگلیسی

داستان های کوتاه انگلیسی

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند
The kites always rise with adverse winds.
—————————————
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران
Live for ourselves not for showing that to others..
—————————————
سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود
A distant tour begins with one step…
—————————————

جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
—————————————
به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)
Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
—————————————
بادبادك تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…
—————————————

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm.
—————————————
اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.
—————————————
آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافت
هيچ روزي از امروز با ارزشتر نيست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.
—————————————
یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد
There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.
—————————————
انسان هر چه بالاتر بروداحتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود (( اديسون
Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

متن های زیبای انگلیسی ترجمه دار

همچنین بخوانید : تبریک تولد انگلیسی

—————————————
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند .(( الیزابت تیلور
When you catch in a calumny, you know your real friends.
—————————————
عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند .(( مارک تواین
Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.
—————————————
هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانس
Don’t believe your sense of first meeting never.
—————————————
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .(( پائولوکوئیلو
Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
—————————————
مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگی
It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..
—————————————
علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است .(( امرسون
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.

جملات تیکه دار انگلیسی

—————————————
بردن همه چيز نيست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .(( وئيس لومباردی
Winning is nothing but trying to win is all thing.
—————————————
اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with.
—————————————
از من پرسيد :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر كاري دلت مي خواد باهام بكن. گفت :هر كاري؟ گفتم:آره. ………… تنهام گذاشت و رفت
He asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.
—————————————

يك شبي با ياد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را به جوي آب خواهم گفت و رفت/ در فرار شعرهايم يك شبي خواهم نشست/ آخرين اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خيالت بر ديار قصه هارفتم ولي…
One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…
—————————————
زماني كه مرا به دنياآوردند مي گفتند همه را دوست بدار اكنون كه ديوانه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كن
When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”
—————————————
يك عشق عروج است و رسيدن به كمال ، يك عشق غوغاي درون است و تمناي وصال ، يك عشق سكوت است و سخن گفتن چشم ،يك عشق خيال است و….خيال است و….خيال
Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…
—————————————
اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي تو زدستم اگه ياد ديگروني …من هنوز عاشقت هستم با وجود اينكه گفتي …ديگه قهري تا قيامت با تموم سادگي هام/ گفتم اما…. به سلامت شايداين خوابه كه ديدم …هر چه حرف از تو شنيدم قلب ناباور من گفت من به عشقم….نرسيدم! پيش از اين نگفته بودي … غير من كسي رو داري توي گريه توي شادي….سر رو شونه هاش بذاري تو رو مي بخشم و هرگز ديگه يادت نمي افتم…. برو زيباي عزيزم … تو گروني … من چه مفتم
If you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratis
—————————————
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن
The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.
—————————————
برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای
To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.
—————————————
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie.
—————————————
مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد. منسیوس
The big man is who has an infantine heart.
—————————————
هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.ویندایر
When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.
—————————————
بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.رالف والد وامرسون
We will feel influence of good person when we lose them.
—————————————

جملات ناب و قشنگ انگلیسی با معنی

اس ام اس دادن


ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردن
We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.
—————————————
خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچر
Force yourself to be best that others expect from you.
—————————————
روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط
Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.
—————————————
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند
Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.
—————————————
اسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد
Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.
—————————————
انسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاو
Human is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.
—————————————
اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینز
If you don’t know your real price, be ready for affliction.
—————————————
فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.
—————————————
تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشو
All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.
—————————————
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید
World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.
—————————————
به افکار خود اهمیت بدهید،این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند
Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.
—————————————
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است
The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.
—————————————
انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو
Well behavior and debonair human is really beautiful.
—————————————
بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است
Forgiving is good…but forgetting is better.
—————————————
من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت
I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.
—————————————
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم
Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.
—————————————
نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.
—————————————
شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.
—————————————
شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.
—————————————
داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.
—————————————
به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.
—————————————
ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.
—————————————
ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.
—————————————
هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.
—————————————
دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

124 دیدگاه

 1. امیر در 1398/08/07در5:23 ب.ظ

  I learned to be alone I ate the earth alone

 2. سرگرمی در 1398/08/04در1:23 ب.ظ

  واقعا عالی

 3. ایران در 1398/08/04در1:15 ب.ظ

  واقعا عالی

 4. بیوگرافی در 1398/08/04در1:10 ب.ظ

  واقعا عالی

 5. Parsa در 1398/07/06در0:50 ق.ظ

  Kh khob bod ❤

 6. Mehrabon18 در 1398/05/31در2:10 ق.ظ

  من زاده ی سرمای شب دی ماهم .با انگلیسی چی میشه ؟!!ممنون میشم راهنمایی کنید .

  • امیر در 1398/08/07در5:24 ب.ظ

   I’m born in the cold of January
   mehrabon 18

 7. میتی در 1398/05/10در2:58 ق.ظ

  یادگرفتم تنها باشم خوردم زمین تنها پاشم

  کسی اینو تونس به انگلیسی ترجمه کنه ایمیل بده ممنون

 8. Melikaminaei در 1397/11/06در9:17 ب.ظ

  عالی بود

 9. yasiwn در 1397/10/11در10:27 ب.ظ

  بسیار عالی و دل نشین…

 10. خاطره در 1397/09/22در3:52 ق.ظ

  ن خوشم نیومداین جمله هااصن براتتوقشتگ نیسدن. بازم دسخوش

 11. زینب در 1397/08/26در8:38 ب.ظ

  خیلی عالی بود.ممنون

 12. kosar در 1397/04/10در11:42 ب.ظ

  اگه یکم عاشقونه هم باشه بدنی

 13. f.z در 1397/03/17در12:58 ب.ظ

  عالی بود
  مرسی❤

 14. hani در 1397/03/12در11:52 ب.ظ

  عالی بودن ممنون

 15. Reza در 1396/12/29در1:52 ق.ظ

  سلام
  خيلي خوب بودن ممنون
  من يه متن كوتاه پرمعني واسه تاتو ميخام اگه داشتيد ممنون ميشم ايميل كنيد يا همينجابه نمايش بزاريد
  رضا هستم،مجددا ممنون

  • haniii در 1397/05/27در11:30 ب.ظ

   بنویس ز دانش تا گور تاتو خواهم کرد

 16. soleyman در 1396/10/11در11:26 ب.ظ

  زیبا بود ولی جملات کوتاه تر باشه پرکاربردتره

 17. Behnam در 1396/10/01در5:52 ب.ظ

  خوب هستن فقط بعضیاش ی مقدار طولانی هستت

 18. negin در 1396/09/25در7:47 ب.ظ

  مطالبتان خیلی زیبا بود
  برای خوندن مطالب اینچنینی میتونید به وبلاگ منم یه سر بزنید ممنون

 19. Parya در 1396/09/01در6:54 ب.ظ

  alie vaghean mamnoon

 20. setareh در 1396/08/18در1:38 ب.ظ

  سلام
  خیلی خوب بود
  کمکم کرد
  ممنون

 21. نیشاسافت در 1396/07/19در11:07 ق.ظ

  سلام

  خسته نباشید،ببخشید می خواستم بدونم اشکال نداره که از مطالبتون در کانالم استفاده کنم ؟اسم منبع نزنم؟.یک کانال موفقیت دارم .ممنون.

 22. Mahdiyeh در 1396/06/12در10:22 ب.ظ

  جملات بسیار زیبا و دلنشین بود

 23. Miss,,pofak در 1396/05/29در8:47 ب.ظ

  Salam kheyli khoooob boood
  Mrc

 24. فاطمه در 1396/05/13در2:24 ب.ظ

  خیلی خوب هستند،ممنون

 25. Rayhaneh در 1396/05/10در7:24 ب.ظ

  سلام واقعا ممنون فوق العاده بود.

 26. zizi در 1396/05/06در4:37 ب.ظ

  سلام عالی بود چرا کانال تلگرام ندارید ??

 27. f در 1396/04/06در1:34 ق.ظ

  سلام .عالیی بودن
  ببخشید جمله ی” تنهایی فاجعه نیست# به انگلیسی چی میشه ؟ممنون میشم جواب بدید

  • نامعلوم در 1396/10/03در4:44 ب.ظ

   Single haneded isn’t calamity

 28. Mohammadreza در 1396/04/04در3:15 ب.ظ

  اوووووف

  جمله ها معرکه هستن.
  عاااااااااااااااااااااااااااالی
  دستتون درد نکنه

 29. masoud.afsharpour در 1396/03/22در0:08 ق.ظ

  بسیار عالی
  اینستا_coffe_masoud

 30. Queen در 1396/03/21در7:48 ب.ظ

  جملات بی نظیرن

 31. گویا در 1396/02/22در9:42 ق.ظ

  با سپاس از زحمتی که کشیدین با اجازه چندتا از جملات اموزندتونو به اشتراک گذاشتم پایینده و سلامت باشین

 32. محمد در 1395/12/29در12:00 ب.ظ

  عالی است جملات.ممنون

 33. سرور در 1395/11/20در5:41 ب.ظ

  زیبا و جذاب لایک

 34. سرور در 1395/11/20در5:22 ب.ظ

  زیبا و دلنشین بود تشکر

 35. راحیل در 1395/10/20در9:01 ق.ظ

  خوب بود ممنون

 36. محمد در 1395/10/17در11:13 ب.ظ

  خیلی جملات خوبی هستند 🙂

 37. no love در 1395/10/02در10:13 ق.ظ

  بهترين متن براي تاتو و خالكوبي:به تنهايي مي ميرم…….

  • Hadiss :) در 1396/02/06در4:33 ب.ظ

   Vaqn bhtrin

  • Reza در 1396/12/29در1:54 ق.ظ

   جمله زيبا زياده داداش

 38. میترا در 1395/07/12در8:53 ق.ظ

  یک جمله انگلیسی همراه با معنی فارسی لطف میکنین به ایمیل من بفرستین

  • j در 1395/08/06در10:36 ق.ظ

   زندگی آسان با چشمان بسته Living is easy with eyes closed

  • میلاد در 1396/11/03در11:48 ب.ظ

   —————————————
   زماني كه مرا به دنياآوردند مي گفتند همه را دوست بدار اكنون كه ديوانه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كن
   When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forge

  • ممد در 1397/05/30در4:32 ب.ظ

   بردن همه چيز نيست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .

   Winning is nothing but trying to win is all thing.

  • ali در 1398/12/06در11:11 ب.ظ

   پایانم نزریک است، نبودنم را تمرین کن!

 39. Niloufar در 1395/05/24در2:49 ب.ظ

  Very nice

 40. ماني در 1395/05/09در3:11 ب.ظ

  سلام خيلي خوب بود ممنون

 41. Mohammadmahdi در 1395/05/04در10:35 ب.ظ

  Thank you very much.very very good

 42. Rozhin در 1395/04/11در2:19 ق.ظ

  خیلی ممنون

 43. SHABNAM در 1395/03/21در0:09 ق.ظ

  سلام چرابه من امیل ندادید جمله من واقعایه جمله خاص میخام خالکوبی کنم

 44. شکوف در 1395/03/12در12:58 ب.ظ

  سلام ممنون ازجملات زیباجملات زیبابرای ابرازعشق ودوست داشتن ب پسرم میخوام اگه میشه لطف کنیدبفرستین ب ایمیلم

  • صداد در 1395/07/18در12:26 ب.ظ

   سلام عزیز دل من صداد هستم از افغانستان میخواهم نظریاتم را با شما شریک سازم و یک دوست خوب داشته باشم

 45. amir در 1395/03/09در4:58 ب.ظ

  خوب بود با اجازه کپی کردم

 46. sepide در 1395/02/25در5:33 ب.ظ

  سلام خیلی جالب بوود

 47. عرفان در 1395/02/13در10:15 ب.ظ

  من سیزده سالمه کلاس زبان مبرم ابن ها حساب مطالب خوبیه

  • AssassiN در 1395/02/25در2:14 ب.ظ

   منم سیزده سالمه خخخخ

   • علیرضا عزیزی در 1395/03/27در1:16 ب.ظ

    سن چيست؟

    تعداد دفعاتي است كه شما به دورِ خورشيد چرخيده ايد،

    و اين پديده هيچ ربطي به سطحِ شعور،سواد و فرهنگ شما ندارد!

    “استيو جابز”

    • مهرنو در 1396/02/21در9:28 ب.ظ

     اوه مای گاد….کمرم

 48. laleh در 1395/01/24در5:58 ب.ظ

  خیلی خوب نبود!!

 49. SHABNAM در 1395/01/05در9:32 ب.ظ

  سلام واقعاخوب بودمیشه چن تاجمله عارفانه برای خالکوبی به ایمیله من بدیددمررررررررررسیی

  • Mehdi در 1395/01/13در0:20 ق.ظ

   اگه پيدا كردين به منم بديد لطفا

   • نمیدونم در 1397/03/10در4:42 ب.ظ

    کودکی ام را دوست داشتم روز هایی که به جای دلم سر زانو هایم زخم بود

  • Mehdi در 1395/01/13در0:20 ق.ظ

   اگه داشتيد به منم بديد لطفا

 50. marjan در 1394/12/27در11:29 ق.ظ

  Hi.thank for passage

 51. وکیل در 1394/12/15در12:12 ب.ظ

  ممنونم از سایت خوبی که دارید موفق باشین

 52. تور دبی در 1394/12/13در7:41 ب.ظ

  ممنونم از سایت خوب ومفیدتون موفق باشین

 53. sorosh در 1394/12/07در0:43 ق.ظ

  خیلی عالی بود

 54. فاطمه در 1394/12/02در9:20 ب.ظ

  عالی بودن جملاتتون واقعا ممنونم.خیلی خوب بودن

 55. Ayla در 1394/11/15در10:33 ق.ظ

  thank you.it is very good

 56. fateme در 1394/10/19در11:25 ق.ظ

  سلام جملاتتون خوبن

 57. yasaman در 1394/10/12در9:40 ق.ظ

  دوستایی که میخواین خالکوبی کنین ادم همین جوری یه مدتی بعد از خالکوبی شکل خسته میشه چه برسه به متن در ضمن حتی اگ متریال تتو عالی باشه باز باید تجدیدش کنین که خیلی زشت میشه کلا از خالکوبی متن پشیمون میشین

 58. mehmet در 1394/10/08در10:54 ق.ظ

  خوب بود ممنون ولی من دنبال یه جمله ام که برنم رو شونم.هیچ کدوم به دلم ننشست

 59. samane در 1394/09/29در4:51 ب.ظ

  عالی بود

 60. سهراب در 1394/09/27در3:58 ب.ظ

  Good enough
  Thanks

 61. mohammad ali در 1394/09/12در3:23 ب.ظ

  Thanks a lot

 62. Hivaahmadi در 1394/08/28در6:44 ق.ظ

  خوب بودن ممنون

 63. ayda در 1394/08/04در6:56 ب.ظ

  واقعا عالی

  • Reza در 1394/10/30در2:01 ق.ظ

   ممنون از شما و سابا هاي أمثال شما كه مطالب به اين جالبي و قشنگ را به طور رايگان به اختيار ما ميگذارين

 64. amir_vig در 1394/07/29در5:37 ب.ظ

  میشه باس جمله یه (چه شیک مجلسی ) یک معادل انگلیسی پیدا کنید ممنون میشم لطفا به ایمبلم بفرستیم با تشکر از تلاش های شما

 65. sara در 1394/07/20در9:46 ب.ظ

  Tankyou . very biutifull..

  • asal در 1394/10/02در8:25 ب.ظ

   ?when you don”t know how to write beautiful so why do you

   • امیر در 1394/11/06در11:48 ق.ظ

    عالی بود

 66. parisa در 1394/06/29در10:26 ب.ظ

  tank you very much

 67. ***** در 1394/05/30در9:58 ب.ظ

  Very nice,Thanks very much!

 68. مری در 1394/05/27در10:38 ق.ظ

  دمتون گرم
  فدایی داری یوووو:))))))

 69. ALIREZA A در 1394/04/30در11:40 ب.ظ

  سلام
  من به دنبال متن معنی دار کوتاه و بلند برای خالکوبی می گردم
  ممنون میشم اگه برام بفرستین یا اگه اینجا بذارین
  اینا هم عالی بود

  • عرفان در 1396/05/10در6:59 ب.ظ

   رفیق بی کلک مادر☻

 70. amir در 1394/04/24در2:21 ق.ظ

  مرسی از جملات زیباتون

 71. مهتاب در 1394/04/20در11:48 ق.ظ

  اصن معانیش اینا نبودن وقتی تو گوگل ترجمه زدم…ایشششششششششششششششش

  • sahel در 1394/04/20در8:55 ب.ظ

   چون اینا اصطلاحن و تک تک معنیه دیگه میدن عزیزم

  • عباس در 1394/04/30در9:40 ق.ظ

   واقعا باید توی گوگل ترجمه کنی شما ؟!!!!

 72. مهرسا محبى در 1394/03/29در2:26 ب.ظ

  خيلى خيلى سپاس گذارم دوسته عزيز

 73. Sanas در 1394/03/08در12:38 ب.ظ

  سلام
  عالي بود
  من دنبال دستان های کوتاه انگلیسی ولی خنده دارمیگردم اگه دارین ممنون میشم به ایمیلم بفرستین
  خيلي ممنون

 74. پسرشجاع در 1394/02/22در2:14 ب.ظ

  ممنون از زحماتتون واقعا عالی بود

 75. soli در 1394/02/20در8:30 ب.ظ

  great work friend!!!

 76. soli در 1394/02/20در8:29 ب.ظ

  great work my friend!!! I loved them

 77. ali در 1394/02/18در2:36 ق.ظ

  با عرض سلام
  از شما ممنونم

 78. tina در 1393/12/29در8:40 ب.ظ

  عالی بود

  مرسی

 79. معروف هستم تشکر از جملات زیبای انگلیسی تان من جملات که بیشتر روزمره کاربرد دارد واستفاده میشود میخواستم اگر دارین به من ایمیل کنید تشکر در 1393/12/14در8:16 ب.ظ

  تشکر از جملات زیبای تان

 80. F.sh در 1393/12/09در4:09 ق.ظ

  خوب بود ولی میتونست بهتر باشه

  • همچین در 1396/03/12در1:07 ب.ظ

   سلام

 81. fatima در 1393/09/23در10:15 ب.ظ

  Besyar ziba bud
  Tashakor mikonam

 82. محنا در 1393/09/19در4:27 ب.ظ

  عالی بود ممنون

 83. nazanin در 1393/08/05در5:38 ب.ظ

  سلام عااااااااااالیییییییییی بود استفاده کردم

 84. nazanin در 1393/08/05در5:37 ب.ظ

  aaaaaaaaliiiiiiii boooooooodd

 85. امیر در 1393/05/27در8:22 ب.ظ

  Not bad.but it can be so better
  and all were so old

  • ملیسا در 1394/07/28در11:08 ب.ظ

   Keep your idea for your self………….

 86. Reyhaneh در 1393/05/06در6:01 ق.ظ

  ممنون از جملات خوبتون خيلى خوب بود

 87. میثاق در 1393/04/08در11:09 ب.ظ

  خیلی جملات ارزشمندی بودن ولی بعضیاشون خیلی طولانی بودن ولی بازم به هرحال ممنون

 88. khaled در 1393/01/19در8:00 ب.ظ

  من دنبال یک انشائ انگلیسی با معنی درمورد تعطیلات نوروز هستم چند برگه باشه اگه بود ممنونتون میشم که به جیمیلم بفرستین

  • نفه در 1393/02/09در8:15 ب.ظ

   باشه باشه

   امری باشه؟

  • مبینا در 1393/08/12در4:16 ب.ظ

   دوست عزیز اگه کلاس زبان میری خسته نباشی اگه واسه چیزی دیگه ای میخوای که فکر نکنم بخوای بازم خسته نباشی

   • مبینا در 1393/08/12در4:18 ب.ظ

    بیان برای تو یک نفر رمان بنویسن

 89. khaled در 1393/01/19در7:56 ب.ظ

  خیلی خوب بود و کمکم کرد ممنون

 90. رها در 1393/01/12در8:19 ب.ظ

  واقعاً عالی بودن.
  تشکرات.

 91. romina در 1392/11/06در11:16 ب.ظ

  سلام خوب بود فقط بعضی هاش خیلی متن طولانی داشتن ب هرحالthaks

 92. salman در 1392/03/02در1:22 ب.ظ

  سلام خیلی خوب بود من دنبال دستان های کوتاه انگلیسی ولی خنده دارمیگردم اگه دارین ممنون میشم به ایمیلم بفرستین

نظر خود را بیان کنید