عید قربان مبارک به انگلیسی

مطلب کوتاه درباره ی عید قربان به انگلیسی

اس ام اس انگلیسی تبریک عید قربان

به مناسبت نزدیک شدن عید سعید قربان مجموعه ای از جملات انگلیسی با ترجمه فارسی ویژه تبریک این عید عزیز را برای شما عزیزان مجله آلامتو گردآوری کرده ایم.


تقویم: تاریخ دقیق عید قربان امسال

همچنین بخوانید: دعای قربانی


As you offer your prayers on Eid-al-Adha, I hope that the true spirit of this auspicious occasion fills your heart with happiness and good cheer. Have a blessed Eid-al-Adha

همانطور که نماز عید قربان را به جا می آورید و دعا می کنید،
امیدوارم روحیه واقعی این مناسبت فرخنده قلب تان را از شادی و شعف پر کند.
عید قربان بر شما مبارک.


Neither the flesh nor the blood of your sacrifices reaches God,
but it is the righteous motive underlying them that reaches him.
Happy Eid al adha

نه گوشت و نه خون قربانی تو را به خدا نمی رسانند،
بلکه نیتی که پشت این کار وجود دارد رساننده تو به اوست.
عید قربان مبارک.


متن انگلیسی تبریک عید قربان

As you pray to Allah and offer your sacrifices
In the true Spirit of Eid-al-Adha –
Here’s hoping that all your wishes are fulfilled and prayers are answered!

جملات زیبای انگلیسی برای تبریک عید قربان

امیدوارم همانطوری که خاضعانه به درگاه خدا نماز عید قربان به جا می آورید و قربانی هایتان را پیشکش می کنید،
خداوند نیز به تمام خواسته هایتان پاسخ دهد و حاجت هایتان را برآورده کند.


On Eid-al-Adha, wishing that Allah be your guide
and show you the right path in everything you do.
Eid Mubarak to all!

در این عید فرخنده، عید خضوع و بندگی، از خداوند می خواهم که همیشه راهنمایت باشد
و در هر کاری که می خواهی انجام دهی مسیر درست را به تو نشان دهد.
عید قربان مبارک


جملات زیبای انگلیسی تبریک عید قربان با ترجمه

This Eid-al-Adha, I wish Allah’s blessings to light up your life and hope that it is filled with happiness, peace, joy and success. Eid Mubarak!

امیدوارم این عید فرخنده تمام زندگی ات را روشن کند
و از خدا می خواهم زندگی ات سرشار از شادی و موفقیت و آرامش کند.
عید قربان مبارک.


Some things remain unuttered,
Some feelings remain deep in the mind,
Some memories are silent,
Just this single day makes us to all forget happy Eid al adha.

متن انگلیسی عید قربان با معنی

بعضی چیزها ناگفته باقی مانده اند،
بعضی از احساسات در ذهن مان عمیق بر جای مانده اند،
بعضی از خاطرات مان در گوشه ای از قلب مان خاموش هستند،
و فقط همین یک روز است که ما را وادار می کند همه چیز را فراموش کنیم.
عید قربان مبارک


پیام تبریک عید قربان به انگلیسی

Eid al-Adha is eid of sacrifice, and commitment to Allah’s orders,
May Allah bless us with the same in all circles of life,
and help all amongst us, who are helpless,worried, and waiting for his rehmat,
Ameen.
Eid Mubarak

عید قربان عید فداکاری و تعهد به دستورات خداوند است
امیدوارم که خدا به برکت این عید فرخنده، زندگی مان را در تمام مراحل حفظ کند
و به تمام کسانی که ناتوان، نگران و منتظر نیم نگاهی از او هستند، کمک کند
آمین
عید قربان مبارک


happy eid al adha mubarak

Have a joy Bakra Eid
with full of sparkling light
to brighten your life.
Heartfelt wishes on “the Festival of Sacrifice”!
Eid al-Adha Mubakar

از این عید فرخنده لذت ببرید
با قلبی سرشار از روشنی و امید زندگی تان را روشن کنید
و در این جشن قربانی تمام حاجت هایتان را از خدا بخواهید.
عید قربان مبارک


متن زیبا ویژه تبریک عید قربان به انگلیسی با معنی

Lets learn the basic essence of sacrifice
And lets celebrate this Eid by sacrificing our egos.
Bakra Eid Mubarak !

بیایید اصول اولیه قربانی کردن را یاد بگیریم
و این عید فرخنده را با قربانی کردن نفس مان جشن بگیریم.
عید قربان مبارک


 

On the occasion of Eid-al-Adha, I send you my best wishes! Eid Mubarak!

به مناسبت این عید فرخنده، عید بندگی و خضوع، بهترین آرزوهایم را نثار تو می کنم. عیدت مبارک


جملات انگلیسی زیبا در مورد عید قربان با ترجمه فارسی

I wish your life is as spicy as biryani and sweet as kheer.
Happy Eid ul Azha

آرزو می کنم زندگی ات به اندازه بریانی معطر و به اندازه فرنی شیرین باشد.
عید قربان مبارک


تبریک انگلیسی عید قربان

Eid is the day of sacrifice, rejoice, bliss and commitment to Allah’s orders.
Happy Eid ul- Adha!

عید قربان روز فداکاری، شادی، برکت و تعهد به انجام دستورات خداوند است.
عید شما مبارک.


On Eid Seek Allah’s mercy through sacrifice and love.
May you have a spectacular celebration of this day.
Eid al adha Mubarak!

در این عید فرخنده با قربانی کردن رحمت خدا را طلب کنید
امیدوارم که در این روز عزیز، یک جشن تماشایی داشته باشید.
عید قربان مبارک.


May the sacrifice of Eid al adha strengthen your faith in Allah and light up your world with countless blessings.

امیدوارم که قربانی های عید قربان، ایمان شما به خداوند را تقویت کند و دنیای شما را با نعمت های بی شماری روشن کند.


مطالب مرتبط:
اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید