تولدت مبارک به انگلیسی

جملات انگلیسی تبریک تولد

تولدت مبارک به انگلیسی

زیباترین جملات کوتاه تبریک تولد انگلیسی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا بتوانید یک تبریک تولد متفاوت داشته باشید

باشد که امسال بهترین سال عمر تو باشد.

May this year be your best ever.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیوندد.

I hope all your birthday dreams and wishes come true.

جملات تولدت مبارک به انگلیسی

نه تنها یک سال بزرگ‌تر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ای.

Not just a year older, but a year better.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

به امید یک سال پر تجربۀ دیگر.

Here’s to another year of experience.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

روز تولد تو، فقط اولین روز در یک سفر 365 روزۀ دیگر به دور خورشید است. از این سفر لذت ببر.

A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تولدت مبارک، باشد که امروز همواره یک روز بخصوص برای به یاد آوردن باشد.

Happy birthday, may this day always be a special one to remember.

متن قشنگ تبریک تولد به انگلیسی

باشد که بهترینِ گذشتۀ تو، بدترینِ آیندۀ تو باشد.

May the best of your past be the worst of your future.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

امیدوارم که به ازای هر شمع بروی کیک تولدت، یک غافلگیری بی‌نظیر برایت رخ دهد.

I hope that for every candle on your cake you get a wonderful surprise.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

امیدوارم که روز تولدت پر از آفتاب و لبخندها، خنده‌، عشق و خوشی باشد.

May your birthday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تولدت مبارک و بازگشت این روز نیز بسیار مبارک.

Happy birthday and many happy returns of the day.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

به سلامتی جشن گرفتن برای تو.

Here’s to celebrating you!

تولدت مبارک به انگلیسی
پیام دادن در خواب

برایت آرزوی شادترین تولد‌ها را دارم.

Wishing you the happiest of birthdays.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تولدت مبارک انگلیسی با معنی

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.

Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

باشد که روز مخصوص تو پر از خاطرات و گل‌ها، دوستی و ساعت‌های خوشی باشد

May your special day be filled with memories and flowers, friendship and happy hours.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

برای اینکه تو خودت هستی، من امروز را جشن می‌گیرم! تولدت مبارک.

Because you’re you, I’m celebrating today! Happy birthday.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تولدت مبارک انگلیسی همراه ترجمه

تو از دیروز بزرگتر شده‌ای، اما نسبت به فردا جوان‌تر هستی، روز تولدت مبارک!

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, Happy bday!

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

یک روز فوق‌العاده و یک سال بی‌نظیر داشته باشی.

Have a wonderful day and fabulous year.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تو برای جشن گرفتن به دنیا آمده‌ای.

You were born to party.

جملات زیبای تبریک تولد انگلیسی

در این روز ویژه، تنها می‌خواهم تولدت را تبریک بگویم.

On this special day, I just want to say Happy birthday.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

سن اهمیتی ندارد، می‌توانی تا هر وقت بخواهی جشن بگیری.

Age does not matter, you can party as much as you want.

متن تبریک تولد انگلیسی,جملات تولدت مبارک به انگلیسی

روز تولد به معنی: کیک، کادو، کاغذ کادو، پول، لباس، دوستان و جشن است. چه چیزی بیشتری را می‌توانی در روز تولد بخواهی؟

Birthdays mean: cake, presents, wrapping paper, money, clothes, friends, parties etc. What more could you want on your birthday?

متن تولدت مبارک به انگلیسی

تولد تو تنها یکبار در سال اتفاق می‌افتد، پس بیا امروز را به یادماندنی کنیم.

Your birthday only comes around once a year, so let’s make today a day to remember.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

امروز یک هدیۀ زندگی است، امروز تولد تو است.

Today is a gift of life, today it’s your bithday.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

تبریک تولد به کسی که واقعا ارزش یک تولدت مبارک واقعی را دارد.

Happy birthday to someone who deserves a truly happy day.

جملات انگلیسی تبریک تولد,متن انگلیسی تولدت مبارک

امیدواریم که بهترین تولد تا همیشه را داشته باشی.

Hope you have the greatest birthday everاس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید