عید فطر مبارک به انگلیسی

متن انگلیسی تبریک عید فطر با ترجمه

عید فطر مبارک به انگلیسی

پس از ماه مبارک رمضان، عید فطر فرا می رسد. قبل از این رویداد مسلمانان کارت های تبریک عید فطر به یکدیگر می دهند.

همچنین بخوانید: تاریخ دقیق عید فطر

در حال حاضر این روند کمی تغییر کرده است. علاوه بر کارت های تبریک عید، پیام های تبریک عید فطر و آروزهای عید فطر و متن های دیگر مربوط به عید از طریق پیامک ردوبدل می شود.

همراه آلامتو باشید با مجوعه ای زیبا از پیامهای تبریک عید فطر به صورت انگلیسی با ترجمه فارسی.


May the choicest
blessing of Allah
fill your life with
joy and prosperity.
EID MUBARAK

خدواند زندگی شما را پر

از رفاه و لذت کند.

عید شما مبارک


متن ساده انگلیسی درباره عید فطر با ترجمه

May the day delight
and the moments measure all the special joys
for all of you to treasure.
May the year ahead
be fruitful too,
for your home and family
and specially for you.

EID MUBARAK

امیدوارم لذت روز

و تمام لحظات و شادی های شما

تبدیل به گنج شود.

امیدوارم سال پیش رو

برای خانه و خانواده شما

و ویژه برای شما

پر از روزی و برکت باشد.

عید شما مبارک


پیام تبریک عید انگلیسی با معنی

Like the colour of silver,
in the night sky,
the new moon rises,
the holy month has past,
the fasting is over,
tomorrow is the great feast of Eid-ul-Fitr.

We will eat spicy chicken,
and mouthwatering pakoras,
I’ll call my neighbours,
and friends on the street,
may the peace of Allah,
and joy of Eid,
be with everyone.

مانند رنگ نقره ای،

در آسمان شب،

ماه جدید بالا می آید،

ماه مبارک گذشته است،

روزه به پایان رسیده است،

فردا جشن بزرگ عید فطر است.

ما مرغ تند و پاکوره می خوریم،

من همسایه هایم،

و دوستان را در خیابان صدا می کنم.

امیدوارم آرامش خدا،

و شادی عید،

برای همگان باشد.


متن انگلیسی تبریک عید سعید فطر

با تو بودن

لحظه های من را

به جشن تبدیل می کند.

عید مبارک.

Being with you
makes
a very moment
of mine
a
celebration ..!!
EID Mubarak !!


عید فطر مبارک به انگلیسی

Eid…
A time for joy,
a time for togetherness,
a time to remember my blessings..

For me… it’s you!

May Allah Bless you &
Give u all the joy u bring to my life!

عید …

زمانی برای شادی،

زمانی برای با هم بودن،

زمانی برای یادآوری نعمت ها ..

برای من … عید تو هستی!

خداوند به تو برکت بدهد و

به تو همه شادی هایی که به زندگی من آورده ای را هدیه کند!


تبریک عید فطر به انگلیسی

 

Close
Ur
Eyes
And
Imagine
My
Smily
Face
Have You Done It???
Mubarak ho

چشم هایت را ببند

و صورت خندان من را تصور کن

تصور کردی؟

عیدت مبارک

امیدوارم با ایمان به خدا هدایت شوی


متن انگلیسی تبریک عید فطر

May you be guided by
your faith in Allah
&
shine in his divine blessings!
Eid Mubarak

امیدورام با ایمان به خدا

هدایت شوی

و

در برکات الهی بدرخشی!

عید شما مبارک


عید مبارک به انگلیسی

Sending warm wishes
across the miles…
Just to let you know
how much you are missed on
EID Day

آرزوهای گرمم را

از دوردست ها میفرستم

تنها برای اینکه بدانید

چقدر در روز عید دلتنگ شما هستم

عید فطر مبارک به انگلیسی

It’s so pleasant … eid mubarak

خیلی لذت بخش است … عید مبارک


متن کوتاه تبریک عید فطر به انگلیسی

 

Look Outside
Its so pleasant!
Sun Smiling For you
Trees Dancing for you
Birds singing for you
Because I requested them All to wish You
**..*EID MUBARAK*..**

بیرون را نگاه کن

لذت بخش است!

خورشید برایت لبخند می زند

درختان برایت می رقصند

پرندگان برایت آواز می خوانند

من از آن ها خواستم برای تو سالی خوب آرزو کنند.

**..*عید شما مبارک*..**


متن درباره عید فطر به انگلیسی

Before the Golden Sun Rise,
let me decorate each of the Rays
with Wishes of Success,
prosperous and Happiness
4 u and 4 ur Family.

Happy Eid Mubarak.

قبل از طلوع خورشید طلایی،

تمام اشعه ها را با آرزوی موفقیت، رفاه و شادی

برای تو و خانواده ات تزئین می کنم.

عید شما مبارک


جملات زیبا برای تبریک عید فطر

متن کوتاه در مورد عید فطر

شعر در مورد عید فطراس ام اس تبریک تولد انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید