اس ام اس عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

اس ام اس عاشقانه I-love-You-Saying

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس جدید عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LOVE is like WAR

Easy to start……

Difficult to end……

Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است

شروع آن آسانه

خاتمه دادن به آن مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ زیباترین متون عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

You are like the sunshine so warm,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ گلچین متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Do you believe in love at first sight

or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟

یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you.

یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

to tell someone howmuch you love,

how much you care.

Because when they””regone,

no matter how loud you shout and cry,

they won””thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ پیام های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس جدید عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ پیامک عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SMS عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I love all the stars

in the sky,

but they are nothing

compared to the ones

in your eyes!

Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم

اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند

تو را دوست دارم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

People live,

People Die,

People laugh,

People cry,

some give up,

some will try,

some say hi,

some say bye

others may forget u ,

But never will I

مردم زندگی می کنند ،

مردم می میرند،

مردم میخندند،

مردم گریه میکنند،

برخی تسلیم می شوند،

برخی سعی خواهد کرد،

برخی می گویند که سلام،

برخی می گویند خداحافظ

دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،

اما من هرگز

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I love you like words in silence, like a speech of air, like a songs of lake, like sweetness of cake.

من دوست دارم مثل کلمات در سکوت ، مانند سخنرانی در هوا ، مانند آهنگهای دریاچه ، مانند شیرینی کیک.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس قشنگ انگلیسی برای عشق ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 My true story is that I don’t have a heart any more. Please check inside yourself, I believe that you have two.

واقعیت اینه که من دیگه قلبی ندارم، لطفاً خودتو چک کن باور دارم که تو دوتا قلب داری.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن کوتاه انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Your shoulder is my favorite place to cry on. Your heart is my favorite place to live in and your arms are my favorite place to fall.

شانه هایت، محل مورد علاقه من برای گریه کردن، قلبت محل مورد علاقه من برای زندگی کردن و بازوهایت زیباترین جای دنیا برای افتادن است.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ متن عاشاقانه انگلیسی با ترجمه ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I knew it from the very first moment, when I saw your eyes and your cute smile, that you are mine and only mine.

از همون لحظه اولی که چشمانت و خنده زیبایت را دیدم میدونستم که تو فقط مال منی.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ جملات عاشقانه به انگلیسی ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I want to touch your soul and have you in my heart and in my arms. You are a hero of my love story. Love you.

میخوام روحت را لمس کنم و تورا در قلب و بازوهایم داشته باشم، تو قهرمان زندگی منی.


source: Sweet Love SMS

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

اس ام اس قدردانی از معلم

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

زیباترین اس ام اس ها و جملات فلسفی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی


اس ام اس جدید