تعبیر خواب ترشی

دیدن ترشی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ترشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب خوردن ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می شود و باقی می ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.


تعبیرخواب خوردن ترشی سیر

شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه ترشی سیر هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود.

خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه‌ات می‌شود در اولین نظر می‌فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای.


تعبیرخواب ترشی به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

 1. دیدن ظرف ترشی در خواب، نشانه آن است که اگر عقیده محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
 2. اگر دختری خواب ببیند ترشی می‌خورد، علامت آن است که به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت.
 3. دیدن ترشی‌های مختلف در خواب، نشانه آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد.
 4. دیدن ترشی در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت. خوردن ترشی در خواب، بیانگر انجام کارهای مشکل است.

تعبیر خواب مزه ترش و ترشی ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: ترشی‌ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است. خاصه میوه‌های ترش.

اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.


تعابیر مرتبط:


☺ تعبیر خواب «ترشی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ترشی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

5 دیدگاه

 1. محمد در 1399/07/07در2:33 ب.ظ

  سلا م خواب ببینی مرغ وبوقله درخانه داری چیست

  • یاسین صداقت در 1399/08/24در7:29 ب.ظ

   با سلام
   دیدن مرغ در خواب خیر است و نشان از روزی برای شما دارد که از زنی ممکن است برسد.
   سربلند و پیروز باشید

 2. بهزاد در 1397/08/27در0:34 ق.ظ

  سلام بهزاد هستم در خواب خواهرم که به من بسیار نزدیک است خواب میبیند که یکی از پیران طایفه (مادربزرگ پدرم)برای من ترشی به خاستگاری میبرد وزمانی که خواهرم میپرسه شیرینی میبرن در پاسخ میگه من دستم خوبه وبرادرت خوش بخت میشه وازدواج میکنه .
  ممنون وسپاسگذار میشم تعبیره خواب من رو بدید مرصی…..

 3. امیرحسین در 1396/03/27در6:10 ب.ظ

  من خواب دیدم یکی از بستگانمان که خانم بود که ترشی می فروخت..

 4. امیرحسین در 1396/03/27در6:09 ب.ظ

  من خواب دیدم یکی از بستگانمان که خانم بود که ترشی می فروخت.

نظر خود را بیان کنید