تعبیر خواب شفتالو

دیدن شفتالو در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن شفتالو در خواب چیست؟

تعبیر خواب شفتالو از امام صادق

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده.

کلا شفتالو را خوب نمی دانند به خصوص اگر زرد یا گندیده و بسیار نرم باشد -بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است- معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده اند.

شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است.

برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد.

کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب های ما موثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد تعبیر می گویند.

کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود.

تعابیری که نوشته می شود برای کسانی است که به این میوه بی تفاوت هستند.

کلا شفتالو میوه خوبی در خواب های ما نیست اما امام جعفر صادق علیه السلام آن را صلت تعبیر کرده اند. صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد. در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله نصیب شما می شود.

☺ تعبیر خواب «شفتالو» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «شفتالو» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید